Bio cyberneticus cz.2 Odkrywca biocybernetycznej metody leczenia podaje przykłady zasad funkcjonowania organizmu i przywołuje wieloletnie badania nad tą rewolucyjną metod

Share
This entry was posted in Health and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *