Niekonwencjonalne leczenie stwardnienia rozsianego cz. I

Cezary Głuch, właściciel CCSVI Clinic, znany widzom NTV jako Trader21 oraz Janusz Zagórski rozmawiają przed pierwszą na świecie operacją udrożnienia żył wewnątrz-czaszkowych u pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane.

Share
This entry was posted in Health and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *