BIOTERAPIA-ZDM

BIOTERAPIA-ZDM
Metoda Domančića funkcjonuje w oparciu o koncepcję energii życiowej człowieka . Z tego powodu energia jest w niej jedynym sprawczym czynnikiem uzdrowień .Terapeuta funkcjonuje w niej jako kanał przepływowy dla energii i , jak mawia autor metody ” jest mechanikiem systemu odpornościowego “pobierającym  energię z otoczenia i przekazującym ją pacjentowi w stanie medialnym .
Skuteczność terapii oparta jest na 35 letnich doświadczeniach twórcy tej metody i wykonywaniu jej z zachowaniem warunków wynikających z tych doświadczeń . Zdenko Domančić  gwarantuje ich efektywność nie kolidującą i nie zastępującą leczenia klasycznymi , akademickimi metodami leczniczymi  .
Terapia , dzięki technikom przewidzianym protokołami doprowadza do automatycznego równoważenia energii aury . Usuwając nadmiary potencjału energetycznego działa przeciwzapalnie , uzupełniając niedobory energetyczne się słabszym krążeniem ułatwia osiągnięcie homeostazy organizmu .Układ odpornościowy otrzymawszy niezbędne porcje energii uruchamia i przeprowadza dzięki temu procesy wewnętrznego uzdrowienia .
Restauracja zdrowia organizmu pacjenta jest uzależniona od jego otwartości i gotowości do przyjęcia zmian .W wyniku terapii musi zajść zmiana na poziomie podświadomym , żeby uzdrowienie było trwale .
Utrzymanie dobrostanu zależy od woli  pacjenta do modyfikacji  dotychczasowego sposobu myślenia , zmiany postawy wobec siebie i życia .Tylko wtedy znikają prawdziwe przyczyny chorób , a nie tylko ich symptomy zgodnie z sentencją ” uważaj na to , co myślisz , bo od myśli tylko kilka kroków do przeznaczenia “.
W tej metodzie pacjent decyduje również o wysokości honorarium terapeuty za całą , złożoną z czterech spotkań , sesję uzdrawiania .
<><><>
<><><>
<><><>
<><><>
<><><>
<>
 
Biotherapy in NJ by Gustav

Biotherapy in NJ by Gustav

 

stopień 1, listopad 2014

Miejsce: hotel LOVEC, Ljubljanska cesta 6, Bled Słowenia
przyjazd do Słowenii jest w środę 26.11.2014
cena: 750

1. DZIEŃ czwartek 27.11.2014
08:00 – 10:00   Rejestracja i przekazanie podstawowych informacji
10:00 – 10:45   Słowo wstępne twórcy metody Pana Zdenka Domančića
10:50 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:55    Bioterapia według metody Zdenka  Domančića I.
(prezentacja teoretyczna– wykład), instrukcje prowadzenia Dziennika Szkolenia Praktycznego
13:00 – 13:45  Zapoznanie się z metodą, psychokineza
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30    Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50  
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:55
Bioterapia według metody Zdenka Domančića I. (prezentacja teoretyczna– wykład), teoria bioenergii
20:00 – 21:00   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna


2. DZIEŃ
piatek 28.11.2014
9:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30  Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:35 – 13:45  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna
13:45 – 15:00
Czas wolny
15:00 – 16:30  Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 21:00  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića, część teore-tyczna dotycząca:
• kodeksu
• zasad postępowania

3. DZIEŃ
sobota 29.11.2014
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:25   Prezentacja programu Turystyki Zdrowotnej w małych przedsiębiorstwach, program kształcenia osób dorosłych na Uniwersytecie w Rijece
, wykładowca: prof. dr. sc. Branko Blažević , FTHM
12:30 – 13:45   Historia bioterapii i historia medycyny
, wykładowca: Alfred Božić, dr. med. MEDRI
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30  
Czas wolny
17:30 – 18:50   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:45   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• stan medialny
19:50 – 21:00    Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby

4. DZIEŃ
niedziela 30.11.2014
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 13:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna
• Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:45   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
17:00 – 17:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
17:45  – 18:15  Zakończenie kursu z przemówieniem końcowym założyciela metody
Pana Zdenka Domančića
18:15  – 19:00  Rozdanie świadectw przez Pana Zdenka Domančića i asystentów, terapeu-tów/mentorów: Stjepana Domančića i Boštijana Križaja

poniedziałek wyjazd ze Słowenii 31.11.2014

stopień 2, grudzień 2014

Miejsce: hotel LOVEC, Ljubljanska cesta 6, Bled Słowenia
przyjazd do Słowenii jest w środę 03.12.2014
cena: 980

1. DZIEŃ czwartek 04.12.2014
08:00 – 10:00   Rejestracja i przekazanie podstawowych informacji
10:00 – 10:45   Słowo wstępne twórcy metody Pana Zdenka Domančića
10:50 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:55    Bioterapia według metody Zdenka  Domančića I.
(prezentacja teoretyczna– wykład), instrukcje prowadzenia Dziennika Szkolenia Praktycznego
13:00 – 13:45  Zapoznanie się z metodą, psychokineza
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30    Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50  
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:55
Bioterapia według metody Zdenka Domančića I. (prezentacja teoretyczna– wykład), teoria bioenergii
20:00 – 21:00   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna


2. DZIEŃ
piatek 05.12.2014
9:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30  Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:35 – 13:45  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna
13:45 – 15:00
Czas wolny
15:00 – 16:30  Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 21:00  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića, część teore-tyczna dotycząca:
• kodeksu
• zasad postępowania

3. DZIEŃ
sobota 06.12.2014
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:25   Prezentacja programu Turystyki Zdrowotnej w małych przedsiębiorstwach, program kształcenia osób dorosłych na Uniwersytecie w Rijece
, wykładowca: prof. dr. sc. Branko Blažević , FTHM
12:30 – 13:45   Historia bioterapii i historia medycyny
, wykładowca: Alfred Božić, dr. med. MEDRI
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30  
Czas wolny
17:30 – 18:50   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:45   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• stan medialny
19:50 – 21:00    Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby

4. DZIEŃ
niedziela 07.12.2014
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 13:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna
• Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:45   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
17:00 – 17:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
17:45  – 18:15  Zakończenie kursu z przemówieniem końcowym założyciela metody
Pana Zdenka Domančića
18:15  – 19:00  Rozdanie świadectw przez Pana Zdenka Domančića i asystentów, terapeu-tów/mentorów: Stjepana Domančića i Boštijana Križaja

poniedziałek wyjazd ze Słowenii 08.12.2014

 

Share